torsdag 18 februari 2010

379 Du som var den minstes vän1. Du som var den minstes vän
och lät barnen till dig träda,
Jesus, du välsignar än,
tar i famnen än de späda.

Du en faders omsorg leder
och en moders fröjd bereder.

2. Gode Herde, i din hjord
du de svaga lamm ej glömmer.
Livets bad och nådens bord
kärleksrik du åt dem gömmer.
I din famn du vill de kära
till din Faders boning bära.

3. Jesus, i din vård vi ge
våra barn, vårt glädjeämne.
Gud, din gåva äro de,
dig vi dem tillbaka lämne.
Genom dopet till dig tagna,
låt dem ej från dig bli dragna.

4. Låt oss vandra med dem så,
att vi himlen med dem ärva,
ej med ont dem föregå,
ej en barnasjäl fördärva,
att de änglar dem ledsaga
ej hos dig må oss anklaga.

5. Ingen, så ditt ord oss lär,
ingen kommer i ditt rike,
som ej barnsligt hjärta bär
mot sin Gud och mot sin like.
Giv att dig som barn vi alla
älska, lyda och åkalla.

Text: Frans Michael Franzén 1814 (42 år), Olle Nivenius 1986 (72 år)
Musik: Johann Rudolph Ahle 1664 (39 år) "Liebster Jesu, wir sind hier"


[Jag bedömer verkshöjden i bearbetningen som mycket låg, fullt jämförbar med de många textbearbetningar som enbart markerats med asterisk och där upphovsrätt inte hävdas; därför publicerar jag texten trots att Olle Nivenius varit död endast ett drygt decennium. Tredje och femte strofen är helt orörda, och i övriga strofer har bara något enstaka uttryck per strof bytts ut. Invändningar mot publiceringen mottas gärna på andreas.holmberg[at]skutan.eu]

Denna innehållsrika och rannsakande doppsalm har sjunkit betydligt i användning sedan 1986 års psalmbok kom ut och den ännu ansågs angelägen att bevara, liksom de flesta av just Franzéns psalmer som länge varit särskilt omtyckta. 

Sven Danell berättar i sin bok Guldstrand (1 uppl. 1952, 5 uppl. 2004) hur han sökte använda stroferna 3-5 vid en konfirmation i Nuckö socken, nordvästra Estland, eftersom även fullväxta ungdomar där kunde kallas "barn". Men kantorn började sjunga från första versen: "Jesu, du välsignar än / de oskyldiga och späda". Danell skämdes men ingen tog illa upp.

Franzén:
Frans Michael Franzén porträtterad 1823 av Johan Gustaf Sandberg

Inga kommentarer: