torsdag 18 februari 2010

380 Fader, du som livet tänder

1. Fader, du som livet tänder,
tag i dina goda händer
detta späda mänskoliv.
Kristen tro, som allting vinner...


Text: Natanael Beskow 1919 (54 år)
Musik: Henry Weman 1937 (40 år)

[Av upphovsrättsliga skäl kan varken noterna eller resten av texten publiceras här än]


Detta är ännu en doppsalm som i ärlighetens namn knappast sjungs längre. Dessutom kan den bara sjungas som bön för småpojkar (jfr "mandoms liv som mäktigt strömmar) - Elsa och Natanael hade inga flickor - och den handlar knappast särskilt om det kristna dopet (skulle lika gärna kunna sjungas vid s.k. "barnvälsignelse"). Inte någon särskilt lyckad psalm - men den har ett sympatiskt hela-livet-perspektiv på dopet och innehåller förvisso några vackra rader.

Kanske var det ett misstag av Beskows barn att vägra godkänna Britt G Hallqvists varsamma bearbetningsförslag. Det var naturligtvis av pietet mot fadern, men psalmen hade nog blivit något mera använd i Hallqvists version (där bl.a. "mandoms liv" ersatts med ett könsneutralare uttryck). Fast knappast populär för det. Domkyrkoorganisten Wemans melodi är stilig men knappast medryckande.

N Beskow:

Inga kommentarer: