torsdag 18 februari 2010

382 Vi tackar dig, vår Skapare


1. Vi tackar dig, vår Skapare,
för livet som du ger...


Text: Pamela-Rae Yeager-Maloney 1968 (23 år), Eva Norberg 1979 (64 år)
Musik: Jeremiah Clarke (1674-1707)


[Av upphovsrättsliga skäl kan resten av texten inte publiceras här än]

En tacksägelsepsalm och en bönepsalm vid dop av små barn, skriven av en ung kvinna som jag inte närmare känner till (uppges vara författare från USA), men kanske vid hennes eget barns dop eller vid någon närståendes. 

Psalmen är trinitariskt uppbyggd och ber i första strofen om Skaparens/Faderns välsignelse, hänvisar i andra strofen till Jesus uppmaning "Låt barnen komma hit till mig" och ber i tredje strofen att den helige Ande ska följa barnet genom livet. Eftersom "vi vet att livet kan bli svårt, / att människan är svag".

I Svenska psalmboken talas i psalmens slutrad om "dopets öppna famn", medan det i frikyrkliga "Psalmer och Sånger" (där den har nummer 655) talas om "nådens öppna famn" - där är psalmen tänkt att användas vid s.k. "barnvälsignelse" och står under rubriken "Glädje - tacksamhet".

J Clarke:

Inga kommentarer: