torsdag 18 februari 2010

381 Gud har en famn


1. Gud har en famn, en stor, stor famn,
och där han sluter in...


Text: Sam Perman (1892-1959)
Musik: Lars Edlund 1957 (35 år) - lyssna till psalmen på Dopguiden.

[Av upphovsrättsliga skäl kan varken noterna eller resten av texten återges här än]


Exakt årtal för psalmens tillkomst saknas, men troligen skrevs den någon gång under Salomon (Sam) Permans långa tid som domprost i Lule under 40- och 50-talen (rätta mej gärna, du som ev. vet mer om psalmens tillkomst!). Den blev i alla fall allmänt känd genom Kyrkovisor 1960, alltså något år efter författarens död, och då till tonsättaren Lars Edlunds glada valstaktsmelodi.

Psalmen är en tydligt barnanpassad doppsalm, bl.a. med många upprepningar av ordet "stor" - "en stor, stor famn", "en stor, stor bok", "en himmel stor, ja, stor", "din kärlek, Gud, är stor, ja, stor".

Kan f.ö. inte låta bli att föra vidare en anekdot som rör Sam Perman. Vid sin pensionering efterträddes han som domprost i Luleå av sedermera biskopen Stig Hellsten. Då var det någon som sa: "Tidigare hade vi i Luleå stift en domprost per man (Perman). Nu har vi helst en (Hellsten)".

Inga kommentarer: