torsdag 18 februari 2010

384 Ett liv ur dina händer1. Ett liv ur dina händer,
en gåva av din nåd,
ett tecken på din kärlek...


Text och musik: Tore Littmarck 1978 (57 år)

[Av upphovsrättsliga skäl kan varken musiken eller resten av texten publiceras här än]


Trots att den orimmade texten är tämligen okomplicerad har den - som så många andra doppsalmer - haft svårt i konkurrensen med "Tryggare kan ingen vara", "Gud som haver" och "Det gungar så fint". Den är skriven för dop av små barn, men med ett tydligt perspektiv av växande och vuxenblivande, med en önskan att barnet i medveten ålder ska tänka "I dopet blev jag din" och säga sitt medvetna "Ja" till Gud.

Som så många andra av Tore Littmarcks sånger och psalmer är denna doppsalm tonsatt av författaren. Men inte i hans vanliga visstil utan i ganska traditionell koralstil, om man bortser från att sluttonen inte landar i grundtonen C utan på tersen (E).

Inga kommentarer: