torsdag 18 februari 2010

385 I Jesu Kristi namn vi ber

 Nicolas Poussin - Die Auffindung des Moses-Knaben 

1. I Jesu Kristi namn vi ber
att Gud sin kraft åt barnet ger,
sin värme när det blåser kallt...

Text: Fred Kaan 1968 (39 år), Britt G Hallqvist 1977 (63 år), 1982
Musik: Svensk 1697


[Av upphovsrättsliga skäl kan resten av texten inte publiceras här än]

Den här psalmen är ovanlig genom sina gammaltestamentliga allusioner: på Noa och den stora flodens vatten (jfr 1 Petr. 3:20-22!) och Moses och Nilens vatten (se bilden ovan). "Med Moses, lyft ur floden opp, / vi firar fest med nyfött hopp".

Annars måste man nog säga att de nya doppsalmerna i 1986 års psalmbok har en lite "reformert" slagsida. En doppsalm av den svenskkyrklige prästen och författaren Rune Pär Olofsson ("Du som tog barnen upp i din trygga frälsarefamn") petades i slutskedet av psalmboksarbetet, och någon text med lödighet i paritet med "Glad jag städse vill bekänna" eller "Tänk, jag är döpt" har vi knappast sett till på länge. Det skulle nog behövas - som komplement till de mer allmänt hållna texterna.

Fred Kaan:

Inga kommentarer: