torsdag 18 februari 2010

387 Jesus Kristus är vår hälsa


1. Jesus Kristus är vår hälsa,
som oss alla ville frälsa.
Med sin plåga och sin död
han oss har frälst ur dödens nöd.

2. För att vi hans död skall minnas...


Text: Latinsk sång 1300-talet "Jesus Christus nostra salus" (tillskriven Jan Hus, d. 1415), tysk version Martin Luther 1524 (41 år) "Jesus Christus unser Heiland", sv. övers. Olaus Petri (?) 1536 (43 år), bearb. Anders Frostenson 1979
Musik: 1400-talet, Erfurt 1524, jfr J S Bachs lek med koralen (BWV 665)


[Av upphovsrättsliga skäl kan resten av texten inte publiceras här än]

Denna psalm från medeltiden har länge förknippats med martyren Jan Hus (åtminstone de två första stroferna), men ursprunget är omtvistat. I vilket fall som helst har Martin Luther tilldiktat och bearbetat den så mycket att den nog kan räknas som en rätt typisk Luther-psalm. Och Anders Frostenson såg förtjänstfullt till att återinföra versen om frukten av nattvardsfirandet, versen om hur andra ska få glädje av vad Jesus ger oss i nattvarden. Däremot har han dämpat eller beskurit de delar som talar om självprövning och varnar för en ovärdig nattvardsgång som ger död i stället för liv.

Under 1900-talet användes till psalmen julmelodin för SvPs1986 nr 431 (jfr Stora Nätpsalmboken nr 247!) med viss anpassning i övergången mellan tredje och fjärde versraden - men fr.o.m. 1986 är ordningen återställd och den gamla melodi som traditionellt tillhört psalmen (men utjämnades in absurdum av Haeffner) har återinförts i psalmboken.

Jan Hus (mindre pålitligt porträtt från 1500-talet):

Martin Luther:

Inga kommentarer: