torsdag 18 februari 2010

421 När vintermörkret kring oss står
1. När vintermörkret kring oss står,
då gryr på nytt vårt kyrkoår,
med nåd och tröst från världens ljus,
från konungen av Davids hus.

2. I dag densamme som i går,
han bryter bojor, helar sår.
Mot själens armod, folkens nöd
han bjuder världen livets bröd.

3. Guds folk, inför din konung träd,
med helga offer honom gläd;
ditt liv åt ärans konung vig:
sin salighet han bjuder dig.

4. Han kallar oss till helig strid
mot mörkrets makt, för ljus och frid.
Säll den hans maning följa vill,
ty honom hör Guds rike till.

5. Snart denna världens tid förgår,
då gryr Guds kyrkas jubelår.
Av nåd oss då, o Herre, giv
med allt ditt folk ett evigt liv.


Text: Edvard Evers 1914 (61 år)
Musik: Johann Crüger 1640 (42 år)


Detta är en kyrkans nyårspsalm. Och en annorlunda "stridspsalm" från första världskrigets utbrottsår, som talar om "helig strid för ljus och frid." Tillsammans med förklaringsdagspsalmen "Vår blick mot helga berget går" är nog denna psalm författarens mest kända och uppskattade.

Den har naturligtvis ibland svårt att hävda sej gentemot de många mer glättiga adventspsalmer som man vill ha med "första advent", som är den enda söndag då psalmen passar riktigt, riktigt bra. Men kyrkoåret är ju ganska nytt även de övriga adventssöndagarna, så användningen kan nog sträckas ut lite grann åtminstone. Och börjar man sjunga först fr.o.m. vers 3 kan psalmen användas även under kyrkoårets avslutning, t.ex. på Mikaelidagen.

Bengt-Göran Sköld har komponerat en fin körmelodi(+sättning) till psalmen som jag hört sjungas i Nederluleå kyrka vid ett antal tillfällen:Edvard Evers: 

Johann Crüger:
File:Praxis-Pietatis-Melica.jpg

Inga kommentarer: