torsdag 18 februari 2010

425 Tidens mått har fyllts till randen


File:Sycomoros old.jpg

1. Tidens mått har fyllts till randen.
Fikonträdets dräkt är ny.
Snabb går skuggan över landen,
himmelrikets sky.

2. Vända upp mot himlens tecken...Text: Lars Thunberg 1968 (40 år)
Musik: Ingmar Milveden 1970 (50 år)

[Av upphovsrättsliga skäl kan varken noterna eller resten av texten publiceras här än]Detta är en mycket vacker "andra advents-psalm", som fått en kongenial melodi men ändå ytterst sällan blir sjungen. Vår andra Lars Thunberg-psalm, "Nu sjunker bullret", har fått en betydligt vidsträcktare användning. Och jag tror inte att det är melodins förtjänst (även denna är mycket vacker!), utan det är helt enkelt så att vi hellre sjunger om dagens slut än om tidens slut.

Jesus talade mycket om sin återkomst, så mycket att t.ex. Albert Schweitzer såg detta som själva huvudmotivet i hans förkunnelse. Det kan man väl knappast säga förkunnelsen i svensk kristenhet på 2000-talet? Men den här psalmen presenterar biblisk/kristen eskatologi, framför allt som den uttrycks i första årgångens evangelium på 2 sönd. i advent, på ett mycket lyckligt sätt med flera pregnanta formuleringar, t.ex. "Konungen som skyn skall bära /  redan bland oss går".

Inga kommentarer: