torsdag 18 februari 2010

424 Jag höja vill till Gud min sång1. Jag höja vill till Gud min sång
ännu en gång
ur dessa jordens dalar.
Min Herre Kristus hämtar mig
snart hem till sig
i himlens höga salar.
Vid blixtens ljus
och vågens brus
jag hör hans pris
på annat vis,
när Guds basuner tala.

2. När fikonträdet skjuter blad...


Text: Magnus Brostrup Landstad 1861 (59 år), Edvard Evers 1902 (49 år), Jan Arvid Hellström (40 år)

- en fullständigare och nyare översättning med nykomponerad melodi finns i Stora Nätpsalmboken.
Musik: Världslig visa Wittenberg 1533, jfr 1697 års koralbok nr 280, alt. norsk melodi - hör Ivar Kleives version av den:
[Av upphovsrättsliga skäl kan varken musiken eller resten av texten publiceras här än]

M B Landstad:


En ovanligt glad psalm om Kristi återkomst (åja, allvaret saknas inte heller!). Den är av tradition placerad bland adventspsalmerna, ämnad för Andra söndagen i advent (om fikonträdet som skjuter blad o.s.v.), men kan lika gärna sjunga mot kyrkoårets slut.

Melodin trycktes i Klugs sångbok i Wittenberg 1535, till texten Mag ich Ungluck nicht widerstan. I Norge sjungs psalmen på en annan, mer durbetonad melodi.

Psalmen var den norske teologiprofessorn Ole Hallesbys (1879-1961) älsklingspsalm, som på hans önskemål sjöngs för honom på dödsbädden. (Källa: Ole Hallesby, biografi utgiven på svenska på EFS-förlaget 1962)

Inga kommentarer: