torsdag 18 februari 2010

428 Mitt i vintern var det


1. Mitt i vintern var det,
stormen svepte hård,
land och hav låg frusna,
snö kring by och gård.
Snö föll över världen...Text: Christina Rosetti 1872 (42 år) "In the bleak midwinter", utg. 1904, sv. övers. Anna Greta Wide 1962 (42 år)
Musik: Gustav Holst 1906 (32 år), "Cranham"


[Av upphovsrättsliga skäl kan resten av texten inte publiceras här än]


En av alla engelska julcarols som 1986 togs med i psalmboken är denna av Christina Rosetti, i en mycket fin översättning av Anna Greta Wide. Men min upplevelse är att den inte slagit igenom i Sverige på samma sätt som de flesta av de övriga, jag tror inte ens att jag sett nummer 428 på en svensk psalmnummertavla än, och i så fall tillhör den vad jag kallar "psalmbotten". (Konkurrensen är förvisso mördande under julen, men ändå...)

Däremot vet jag att jag hört den sjungas som körsång, och eftersom den är så populär i England och USA skulle jag tro att många svenskar känner igen den. (Jfr Sarah Dawn Finers soloframförande ovan, när hon var "årets julvärd"). Därför kanske psalmen vore värd att pröva även som församlingssång - det är ju därför den finns med i psalmboken! - någon jul? Den är ju så pass lång att man hinner lära sej melodin fram till sista versen åtminstone!

Sången skrevs 1872 som en vanlig juldikt för tidskriften Scribner´s Monthly. Efter Rosettis död publicerades dikten 1904 i en samling av hennes dikter, kallad Poetic Works. Men det var 1906 som texten "slog igenom", då den i Gustav Holsts tonsättning publicerades i The English Hymnal. Och sedan är den som sagt en etablerad julsång i den angloamerikanska världen. Harold Darke skapade 1909 en genomkomponerad musikversion (alltså där varje strof har sin egen melodi):En intressant diskussion på engelska om psalmens teologi anför jag från Wikipedias artikel:

Hymnologist and theologian Ian Bradley has questioned the poem's theology: "Is it right to say that heaven cannot hold God, nor the earth sustain, and what about heaven and earth fleeing away when he comes to reign?"[3] However I Kings 8.27, in Solomon's prayer of dedication of the Temple, says: "But will God really dwell on earth? The heavens, even the highest heaven, cannot contain you." Regarding "heaven and earth fleeing away", many New Testament apocalyptic passages use such language, such as II Peter 3. 10-11: "The heavens will disappear with a roar, the elements will be destroyed by fire... That day will bring about the destruction of the heavens by fire, and the elements will melt in the heat. But in keeping with his promise we are looking forward to a new heaven and a new earth, where righteousness dwells."

Christina Rosetti:

Anna Greta Wide:

Gustav Holst:

Inga kommentarer: