torsdag 18 februari 2010

463 Gråt inte mer, Maria   

1. Gråt inte mer, Maria.
Mästaren finns inte här.

Här där du står och gråter...

Text: Ylva Eggehorn 1970 (20 år)
Musik: Daniel Helldén 1972 (55 år)

[Av upphovsrättsliga skäl kan varken noterna eller resten av texten publiceras här än]


Inte många påskdagar har nr 463 stått på Svenska kyrkans nummertavlor. Inte många annandagar heller. Men det har säkert rätt ofta hänt att psalmboksbläddrare tyst stannat till vid den dråpliga texten, där Jesus kallas "trädens och fåglarnas man". Den vårliga konkretionen förblir stark: "här i gräset står han."

Hela psalmen är ett retoriskt tilltal (inte en bön) till Maria Magdalena, hon som oförhappandes fick möta den uppståndne Jesus i örtagården (hon trodde att han var trädgårdsmästaren). Första versens "gråt inte mer, Maria" följs i sista versen upp av "vågar du skratta, Maria, fastän du står vid en grav?". Ja, uppmaningen förstärks: "Ropa det ut över staden: Jesus lever idag." Och plötsligt är det en uppmaning inte bara till Maria utan till oss själva och hela Kristi kyrka.

Psalmen hade troligen behövt tas upp på någon solosångarrepertoar för att göras riktigt känd och sjungen. Troligen skulle den medryckande texten också behövt en mer medryckande melodi.

Ylva Eggehorn:
Ylva Eggehorn.JPG

Inga kommentarer: