onsdag 17 februari 2010

531 Varför gick vi bort att söka1. Varför gick vi bort att söka
dig som alltid hos oss var?
Ljuset såg vi, men...


Text: Anders Frostenson 1964 (58 år)
Musik: Wales 1700-talet

[Av upphovsrättsliga skäl kan resten av texten inte publiceras här än]


Här har Frostenson skrivit en föga sjungen men varm och enkel psalm som alluderar på Johannes Döparens vittnesbörd om Jesus: "Mitt ibland er står en som ni inte känner" (Joh. 1:26) och på Emmausvandrarnas upplevelse hur de kände igen Jesus när han bröt brödet (Luk. 24:30f). 

Ett berömt citat av okänd person rinner mej också i hågen när jag sjunger den här psalmen på den vackra walesiska melodin : "Om Gud känns långt borta - vem av er tror du då som har flyttat på sej?" Psalmens slutord är ju: "Inte du men vi var borta. Du är alltid hos oss här."

Även Chestertons liknelse i inledningen till stridsskriften "Ortodoxi" påminner om den här psalmen. Han föreställer sej att han for ut i båt för att upptäcka avlägsna länder men kom ur kurs så att han "upptäckte" hemlandet England utan att först förstå att det var England. Vid detta liknar han sin "upptäckt" av Kristus och kristendomen - men beklagar sej inte, eftersom den enfaldiga tron att man upptäckt något nytt trots allt ger en fräsch upplevelse av saken ifråga.

(Om Frostensons psalm av någon anledning blivit mindre sjungen, beror det alltså inte på koralen. Den är inte alls särskilt svår).

Inga kommentarer: