onsdag 17 februari 2010

536 Två väldiga strider om människans själ
JESUS UTDRIVER EN DJÄVUL 
(Luk. 11:14-28)

1. Två väldiga strider om människans själ,
att helt i sin lydnad den taga.
Den ene han vill hennes eviga väl,
han kommer med tuktan och aga.
Den andre vill se henne fången och snärd,
förvillar med smicker och lockar med flärd
och tänker blott på att bedraga.

2. Den ene den gode Guds Ande är,
som bjuder oss frid och förskoning.
Vår hjälpare är han, som syndaren lär
i Kristus att vinna försoning.
I mörker och synd går den andre fram,
han börjar i lögn och slutar i skam.
Förbannelse heter hans boning.

3. Så välj nu, o människa, välj medan tid
du äger att än dig besinna.
Slut aldrig med lustan och frestaren frid,
vad skulle du därpå väl vinna?
Den icke betänker sitt eviga väl,
men binder i stoftet sin fattiga själ,
skall aldrig till himmelen hinna.

4. Men salig är den som vill höra Guds ord
och vet att dess salighet gömma.
För honom blir nåden i evighet spord,
när Herren all världen skall döma.
Guds helige Ande, mig mana och lär
att söka av hjärtat vad ovantill är
och aldrig min Frälsare glömma.


Text: Adam Teodor Strömberg 1883? (63 år), ngt bearb.
Musik: Burkhard Waldis 1553 (63 år)

- för en bearbetad version av strof 1, se Stora Nätpsalmboken 527.

Denna psalm utgavs 1883 i Strömbergs "Andliga sånger för den enskilda andakten, lämpade till kyrkoårets högmässotexter" (när psalmen egentligen skrevs vet man alltså inte) med tanke på Tredje söndagen i fastan och högmässotexten i Luk. 11:14-28. Psalmens ursprungliga rubrik är "Jesus utdriver en djävul" (se ovan) och den hade till att börja med hela sex strofer. Men inte förrän 1911 togs den med i ett psalmboksförslag, då med ovanstående fyra strofer i något bearbetat skick.

Psalmen skulle definitivt behöva bearbetas ytterligare för att alls ha en chans att komma med i en tredje psalmbok på raken. Det går på 2000-talet knappast längre att sjunga rader som dessa: "Den ene han vill hennes eviga väl, / han kommer med tuktan och aga" utan att folk associerar till "50 shades of Grey" eller annat otrevligt. Ändå har psalmen en oerhört angelägen poäng och psalmbokens läromässiga innehåll skulle tunnas ut allvarligt om psalmer som denna ströks rakt av.

Koralbokens melodi är av förre franciskanermunken Burkhard Waldis och finns på svensk mark fr.o.m. Kalmarhandskriften från omkring 1640. Den har visserligen bearbetats något, men spelas ofta alltför långsamt och borde kanske ha sänkts något tonsteg för ovana psalmsångares skull. Egentligen är den faktiskt inte så svårsjungen som många tror.

A T Strömberg:
Biskop Adam Theodor Strömberg

Inga kommentarer: