onsdag 17 februari 2010

534 Allt är redo! Lyssna alla
Alt. melodi:1. Allt är redo! Lyssna alla!
Gnom mörker, natt och nöd
ljuder rösten som vill kalla
oss ur fångenskap och död...

Text: Okänd svensk förf. 1767, Christopher Dahl 1807 (51 år), Jan Arvid Hellström 1983 (42 år)
Musik: Genève 1551, alt. Leif Thiberg (hör ovan).


[Av upphovsrättsliga skäl kan inte hela texten publiceras här än]

En kraftfull och tidigare ofta sjungen väckelsepsalm, skriven av okänd författare och publicerad i Then Swenska Prof-Psalmboken 1767 med anslaget "Allt är redo, vreden stillad". Nuvarande psalmboks version av Jan Arvid Hellström är lyckad, men så här löd psalmen i Christopher Dahls version (i "Psalmer" från 1807) som var den som gällde från 1819 till 1986:

Allt är redo, fallna släkte, 
Hör den röst, som kallar dig 
Och ur dödens mörka häkte 
För dig fram på livets stig! 
Nu är salighetens dag: 
Känn din Faders hjärtelag; 
Bäva att den nåd förskjuta, 
Som ännu dig bjuds att njuta!


Gud sin kärlek dig förklarat, 
Mänska, redan vid ditt fall; 
I sitt ord han uppenbarat, 
Hur ännu du räddas skall: 
Han ännu dig tar emot, 
Om i redlig syndabot 
Du för honom faller neder 
Och i tron om tillgift beder. 
 
Ack, om du ditt hjärta sluter 
För den röst, som kallar dig, 
Om du än den hand förskjuter, 
Som ifrån fördärvets stig 
Dig så gärna leda vill, 
Vet, att en gång slutes till 
Nådens dörr, dit Gud dig åter 
Aldrig, aldrig kallas låter. 
 
Men om du av ånger slagen 
Har din vanmakt känna lärt, 
Gläds, till hörsamhet för lagen 
Jesus har dig kraft beskärt. 
Hör hans evangelium: 
Kom till bordet, här är rum; 
Här hans kärlek dig skall nära, 
Att din tro må frukter bära. 

Gud, min Frälsare, jag beder: 
Må ditt ord ledsaga mig, 
Att mig världen ej förleder 
Till ett återfall från dig. 
Din lekamen och ditt blod 
Mig förläne kraft och mod 
Till att segra i all fara, 
Att jag din må evigt vara. 


Chr. Dahl:

Inga kommentarer: