onsdag 17 februari 2010

537 Ur djupen ropar jag till dig
1. Ur djupen ropar jag till dig.
Så hör mig, Gud, och svara,
var mild, ha tålamod med mig
och lyssna till min klagan.
Om du vill ställa mig till doms...


Text: Martin Luther 1524 (41 år) "Aus tiefer Not schrei´ ich zu dir" efter Psalt. 130, sv. övers. Anders Frostenson 1977 (71 år), jfr Stora Nätpsalmboken 543!
Musik: Wittenberg , trol. Martin Luther 1524.


[Av upphovsrättsliga skäl kan resten av texten inte publiceras här än]
Luthers omdiktning av Psaltaren 130, en av de sju botpsalmerna, trycktes första gången i Johann Walters "Chorgesangbuch" 1524 och har uppträtt i både fyr- och femstrofiga versioner. Den första svenska översättningen ("Av djupets nöd, o Gud, till dig") gjordes av Olaus Petri och finns med i hans "Swenske songer" 1536. Tydligen användes psalmen att börja med ofta vid begravningar, men sedermera mest vid bots- och böndagar. (Se art. Aus tiefer Not på tyska Wikipedia).

Med sitt alltmer föråldrade språk blev psalmen mindre och mindre sjungen, till Anders Frostenson efter mer än 400 år gjorde ett rejält omtag och nyöversatte texten på ett lyckat sätt, både i förhållande till 130:e psaltarpsalmen och i förhållande till Luthers tyska text. 

Jag har varit med om att sjunga psalmen i gudstjänstsammanhang några gånger, inklusive på Luthers dödsdag den 18 februari 2017, men ärligt talat är väl Luthers melodi inte den mest medryckande. Fr.o.m. den tredje strofen kan psalmen med fördel sjungas på Luthers glada melodi till "Nun freut euch" ("Var man må nu väl glädja sig).

Melodin från 1524 trycktes av Johann Walter tillsammans med texten och är förmodligen komponerad av Luther själv.M Luther:

Inga kommentarer: