onsdag 17 februari 2010

541 Vänd nu om, ni sorgsna sinnen
1. Vänd nu om, ni sorgsna sinnen,
vänd nu om till Herren Gud,
han vars makt ej kan förintas,
han vars kärlek ej tar slut,
han som tar och åter ger...


Text: Paul Gerhardt 1656 (49 år), Anders Frostenson 1976 (70 år)
Musik: Svensk 1697 ("Säll är den som sina händer"), alt. 1697 års koralbok nr 294!

[Av upphovsrättsliga skäl kan resten av texten inte publiceras här än]


Botpsalm som utgår från profeten Hoseas bok, kap. 6:1-3. Den trycktes 1656 i Dresdner Gesangbuch med anslaget "Kommt, Ihr traurigen Gemüther". Den första svenska översättningen utfördes av Petrus Brask och publicerades 1689 i sångsamlingen "Ehn Helig og Hiertelig Sång-Lust". Wallin bearbetade texten i "Förslag till förbättrade Kyrko-Sånger" 1814, och hans version togs in i såväl 1819 års som 1937 års psalmböcker.

För 1986 års psalmbok utförde dock Anders Frostenson en nyöversättning där han behöll fyra strofer och fräschade upp hela texten, så att den nu borde sjungas betydligt oftare än idag, inte minst som vår- och påskpsalm. Det är märkligt hur vissa texter liksom hamnat i bakvatten, och ibland tror man att melodin bär skulden. Men så är, tro mej, inte fallet här. Det är bara att börja sjunga!

P Gerhardt: 

Inga kommentarer: