onsdag 17 februari 2010

541 Vänd nu om, ni sorgsna sinnen




1. Vänd nu om, ni sorgsna sinnen,
vänd nu om till Herren Gud,
han vars makt ej kan förintas,
han vars kärlek ej tar slut,
han som tar och åter ger...


Text: Paul Gerhardt 1656 (49 år), Anders Frostenson 1976 (70 år)
Musik: Svensk 1697 ("Säll är den som sina händer"), alt. 1697 års koralbok nr 294!

[Av upphovsrättsliga skäl kan resten av texten inte publiceras här än]


Paul Gerhardt:

Inga kommentarer: