onsdag 17 februari 2010

539 Vänd bort din vrede
1. Vänd bort din vrede,
Gud, som straffet sänder,
vänd bort din vrede
från bestörta länder!
Vänd bort din vrede,
du som har i händer
livet och döden.

2. Böner så varma
alla vi förenar:
döm ej oss arma
såsom vi förtjänar!
Gud, dig förbarma!
I din nåd allena
har vi vår räddning.

3. Bojor vi drager
av den lott vi ärver,
lustar oss jagar,
frestelser omvärver.
Gud, vi är svaga!
Vill du oss fördärva
utan förskoning?

4. För Jesu pina,
för den törnekrona
han för de sina
bar att dem försona,
låt nåden skina!
Oss i kärlek skona!
Var oss en fader!

5. Jesus allena
hela kan det brutna,
med dig förena
det från dig förskjutna,
genom det rena,
från hans hjärta flutna
blodet och vattnet.

6. Låt oss ej falla,
låt den förbön gälla
som för oss alla
Jesus hördes fälla!
Dig vi åkallar,
Gud, all godhets källa!
Trefaldigt store!

Text: Georg Klee (Thymus) 1541 "Wend´ ab deinen Zorn", Johan Olof Wallin 1813 (34 år), någt bearb.
Musik: Paul Schalnreuter 1552 (26 år), ngt bearb., jfr 1697 års koralbok nr 308!

Inga kommentarer: